Juridiskie pakalpojumi un konsultācijas

Saviem esošajiem un topošajiem klientiem piedāvājam kvalitatīvus juridiskos pakalpojumus un konsultācijas. Zemāk apskatāma daļa no juridiskajiem pakalpojumiem un jomām, kuras mēs aptveram.

Komerctiesības un korporatīvās tiesības:

•Uzņēmumu dibināšana, reorganizācija, likvidācija.
•Uzņēmumu aktuālo grozījumu veikšana – izmaiņas valdes un padomes sastāvā, izmaiņas pamatkapitālā un kapitāla daļu turētāju izmaiņas.
•Darījumu slēgšana - juridiskā analīze, pārrunu vešana, dokumentu sagatavošana, līgumu sagatavošana.
•Juridisko risku audits, uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu sagatavošana un lietvedības dokumentācija.
•Uzņēmuma juridiskā apkalpošana.
•Mediācija - domstarpību un konfliktsituāciju risināšana starp uzņēmuma īpašniekiem, padomes un valdes locekļiem, uzņēmumiem.
 

Darba tiesības:

•Darba līgumi un saistošie dokumenti.
•Autortiesību regulējumi darba attiecībās.
•Koplīgumi.
•Mediācija - darba tiesisko strīdu un konfliktsituāciju risināšana.
•Uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu un ar personāla vadību saistīto dokumentu audits un to sagatavošana.
•Konsultācijas par darba drošības jautājumiem.
 

Iepirkumi:

•Iepirkuma dokumentācija (nolikums, tehniskā specifikācija, vērtēšanas metodika, budžets).
•Iepirkuma piedāvājuma dokumentu paketes sagatavošana.
•Līguma sagatavošana.
•Iepirkuma procesa apstrīdēšana Iepirkumu uzraudzības birojā un sarunu vešana.
 

Nekustamie īpašumi un būvniecība:

•Būvniecības, nomas,  īres un uztura līgumi.
•Nekustamo īpašumu pirkšana un pārdošana, dāvināšana, maiņa.
 

Tiesvedība:

•Sarunu vešana un pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās.