Biežāk uzdotie jautājumi

1.Vai Jūsu grāmatvedības uzņēmums ir civiltiesiski apdrošināts?

Jā, Sia "Akonts" sniegtie grāmatvedības pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti par kopējo summu 50'000.00 EUR. Mēs sadarbojamies ar apdrošināšanas kompāniju BTA.
 

2.Kādiem uzņēmumiem grāmatvedības ārpakalpojums ir piemērots?

Grāmatvedības ārpakalpojumus var izmantot gan lieli, gan mazi uzņēmumi, visi, kas vēlas ieekonomēt līdzekļus par grāmatvedes algošanu. Pēc saviem ieskatiem klienti var izvēlēties, vai veikt kādu noteiktu grāmatvedības operāciju (piem. algu aprēķini, gada pārskata sagatavošana), vai var veikt pilnu grāmatvedības uzskaiti, savstarpēji vienojoties par izdevīgāko uzskaites variantu.
 

3.Kur ikdienā glabāsies mana uzņēmuma dokumenti?

Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka uz dokumentu oriģināliem jāliek atzīmes par grāmatojumu veikšanu. Līdz ar to rēķiniem, pavadzīmēm un čeku oriģināliem kādu noteiktu laiku jāglabājas grāmatvežu birojā. Līgumus var iesniegt kopiju veidā. Izņēmuma gadījumi tiek atsevišķi atrunāti.
 

4.Kādas nodokļu atskaites man, kā jūsu klientam, jānodod nodokļu institūcijām?

Pārsvarā visi mūsu klienti pilnvaro mūs parakstīt iesniedzamos dokumentus. Mēs parakstām atskaites klienta vārdā un informējam par maksājamo nodokļu apmēru un termiņiem. Līdz ar to, Jums kā klientam, pašam nav jāiesniedz nekādas atskaites, visu paveicam mēs.
 

5.Kā vajadzības gadījumā notiek Valsts Ieņēmumu Dienesta pārbaudes?

Pārbaudes tiek veiktas vai nu mūsu - grāmatvežu birojā, vai nu visi dokumenti tiek piestādīti uz norādīto VID nodaļu. Visbiežāk gan, standarta pārbaudes tiek veiktas konkrētajā juridiskajā adresē uz vietas, vai arī uzņēmuma struktūrvienības adresē (piem.veikalā, klientu apkalpošanas centrā utt.).