Grāmatvedības ārpakalpojumu priekšrocības


Uzticot grāmatvedības apkalpošanas darbus mūsu uzņēmumam, Jūs varēsiet tikpat veiksmīgi vadīt un kontrolēt savu uzņēmumu, kā algojot patstāvīgu grāmatvedi uzņēmuma iekšienē. Mēs cieši sadarbosimies ar Jums un informēsim Jūs par Jūsu uzņēmējdarbības tendencēm, cik vien bieži Jūs to vēlēsieties.
 

Priekšrocības, izmantojot grāmatvedības ārpakalpojumus:

Jūs varat ietaupīt līdz pat 70-80% no grāmatvedības izmaksām (jāņem vērā, ka grāmatvedības izmaksas veido ne tikai darbinieku atalgojums);
 
Nav nepieciešamības iekārtot grāmatveža darba vietu (būtiski samazinās izdevumi);
 
Grāmatvedību apkalpojošam uzņēmumam, nav nepieciešams izmaksāt ikgadējo atvaļinājuma kompensāciju (būtiski samazinās izdevumi);
 
Nav nepieciešams darbiniekam nodrošināt patstāvīgas apmācības un izaugsmi (par cik grāmatvedim vienmēr jābūt lietas kursā par visām izmaiņām likumos, nodokļos utt.);
 
Grāmatvedību apkalpojošā uzņēmumā ir lielāka informācijas aprite (grāmatvedības uzņēmuma pārstāvim ir vairāk informācijas par procesiem, saistītiem ar grāmatvedību un izmaiņām nodokļos);
 
Jums nav nepieciešams iegādāties licences un programmas grāmatvedības apkalpošanai uzņēmuma iekšienē (būtiski samazinās izdevumi);
 
Samazinot iepriekš minētās izmaksas, klientam ir iespējams palielināt uzņēmuma rentabilitāti;
 
Samazinās vajadzība rēķināties ar grāmatveža individuālajām rakstura īpašībām (mums ir elastīga pieeja klientu individuālajām grāmatvedības vajadzībām, vienmēr atradīsim vispiemērotāko risinājumu tieši Jūsu situācijai);
 
Jūs būtiski samazināt risku saistībā ar grāmatveža pieļautām kļūdām. Par cik mūsu uzņēmums uzņemas pilnu atbildību par grāmatvedības uzskaiti, tad Jūsu uzņēmums ir pasargāts, piemēram, no iespējamām VID sankcijām;
 
Jūs samazināt ikdienas rutīnas darbu saistībā ar finansēm un grāmatvedību, kas tiek veikts kontaktējoties ar grāmatvedi uzņēmuma iekšienē (tiek iegūts vairāk brīva laika ko varat veltīt uzņēmējdarbības izaugsmei);
 
Mūsu uzņēmumam Jūs nododat tikai to informāciju, kura nepieciešama grāmatvedības kārtošanai (nepastāv liekas informācijas apmaiņa);
 
Jūs varat netērēt laiku, meklējot uzņēmumam piemērotu darbinieku, bet izmantot mūsu speciālistu pieredzi un zināšanas (varat gūt labumu no jaunākajām grāmatvedības uzskaites tehnoloģijām, ko izmanto mūsu uzņēmums);