Nodokļu likmes

Atjaunots 02.01.2019.

Minimālā darba alga 430 EUR
Minimālā stundas tarifa likme 

Pēc aprēķina

Minimālā stundas tarifa likme pusaudžiem Pēc aprēķina
Mēneša neapliekamais minimums 0- 230 EUR
Atvieglojums par apgādājamo mēnesī   230 EUR
Atvieglojumi 1., 2. grupas invalīdam mēnesī 154 EUR
Atvieglojumi 3. grupas invalīdam mēnesī   120 EUR
Neapliekamais ienākums no lauksaimniecības un lauku tūrisma 3000 EUR
Neapliekamais bēru pabalsts tuvinieka nāves gadījumā  250 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

20% gada ienākumi līdz 20 004 EUR

23% gada ienākumi no 20 004 EUR lidz 62 800 EUR

31,4% pārsniedz  62 800 EUR

23% ja nav nodokļu grāmatiņas

VSAOI likme darba ņēmējiem, kas apdrošināts visiem veidiem  35.09 %
(24,09 % / 11 %)
VSAOI likme pensionāriem    30,87 %
(21,31 % / 9,56 %)
VSAOI likme invalīdiem un izdienas pensionāriem      32,64 %
(22,52 % / 10,12 %)
Kapitāla pieauguma nodoklis par dividendēm    20 %
Kapitāla pieauguma nodoklis procentiem un par īpašuma pārdošanu 20 %
Pievienotās vērtības nodoklis   0 %/ 5%/ 12 %/ 21%
Uzņēmumu ienākuma nodoklis  20 % (apliekamo dala ar 0,8)
Mikrouzņēmumu nodoklis 15 %/ 20% no mēneša apgrozījuma