Noderīgas saites

•Valsts Ieņēmumu Dienests www.vid.gov.lv

•LR Centrālā Satistikas pārvalde www.csb.lv

•Latvijas Banka www.bank.lv
 
•LR Finanšu ministrija www.fm.gov.lv
 
•LR Uzņēmumu reģistrs www.ur.gov.lv
 
•LR ekonomikas ministrija www.em.gov.lv
 
•LR Ministru kabinets www.mk.gov.lv
 
•LR likumu datu bāze www.likumi.lv