Uzņēmumu dibināšana

Mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu servisu uzņēmumu dibināšanai, no dokumentu izstrādes līdz to iesniegšanai Uzņēmumu Reģistrā un pārstāvniecībai bankā - konta atvēršanai. 

 
 

Piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

•Uzņēmumu reģistrācija / dibināšana.
•Nepieciešamo izmaiņu veikšana Uzņēmumu Reģistrā.
•Uzņēmuma reģistrācija PVN maksātāju reģistrā.

u.c. nestandarta pakalpojumus.
 
 
 

Kas ir nepieciešams, lai viens cilvēks varētu dibināt SIA?

 - SIA dibinātāja pase;
 - SIA nosaukums, kurš nav reģistrēts UR;
 - Dibināšanas lēmums;
 - Statūti;
 - Paziņojums par juridisko adresi;
 - Pieteikums uz veidlapas Nr.4;
 - Izziņa no bankas par pagaidu konta atvēršanu un pamatkapitāla iemaksu;
 - Kvīšu vai maksājuma uzdevumu oriģināli par nomaksātām valsts nodevām un publikācijām;