Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi ir galvenais uzņēmuma  "Akonts" darbības virziens, papildus piedāvājam arī grāmatvedības un nodokļu konsultācijas, kā arī juridiskos pakalpojumus. Saviem esošajiem un topošajiem klientiem piedāvājam dažādus grāmatvedības pakalpojumus, gan pilnu grāmatvedības apkalpošanu (ko izvēlas lielākā daļa klientu), gan atsevišķas grāmatvedības operācijas. Esam elastīgi un vienmēr piemeklējam Jums individuālu risinājumu vadoties pēc Jūsu vēlmēm.

Grāmatvedības pakalpojumi, kurus visbiežāk nepieciešams veikt:


• Grāmatvedības dokumentu apstrāde un iegrāmatošana.
• Debitoru vadība – rēķinu izrakstīšana, iegrāmatošana klienta izvēlētajam sadarbības partnerim saskaņā ar klienta dotajiem norādījumiem un pilnvarām.
• Piegādātāju rēķinu iegrāmatošana un apmaksa klienta vārdā.
• Kreditoru un debitoru kontu atlikumu saskaņošana.
• Naudas plūsmas plānošana.
• Avansa norēķinu uzskaite.
• Pamatlīdzekļu uzskaite.
• Bankas uzskaite.
• Kases uzskaite.
• Algu aprēķins.
• Budžeta izpildes kontrole.
• Individuāli sagatavotas atskaites uzņēmuma vadībai pēc pieprasījuma.
• Pamatlīdzekļu inventarizācija un uzskaite.
• Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana.
• Gada pārskata sagatavošana.
• Sadarbība ar revidentiem.

u.c. nestandarta pakalpojumi.

 
Piedāvājam nodokļu optimizāciju, pārskatu sagatavošanu valsts iestādēm. Pastāv vairāki desmiti pārskatu, kuri ir jāiesniedz valsts iestādēm, kā, piemēram, VID, Centrālās Statistikas pārvaldei un Latvijas Bankai. Sagatavosim un iesniegsim tieši tos pārskatus kas nepieciešami Jūsu konkrētajam uzņēmumam. Kā arī palīdzēsim sadarboties ar valsts institūcijām dažādu jautājumu risināšanā, lēmumu pārsūdzēšanā VID, un citos jautājumos.
 
Nodrošinām konfidencialitāti algas aprēķinos un izmaksās. Lai kāda būtu Jūsu uzņēmuma darbinieku grafika specifika, mēs atradīsim labāko risinājumu algu aprēķinam un nepieciešamības gadījumā arī izmaksai. Algas izmaksu gadījumā nosūtīsim Jums bankas konta izrakstu jau nākamajā darba dienā, kurā atspoguļotos algu izmaksa.